Kroppens minsta byggstenar

De minsta biologiska enheterna som bygger upp allt liv på jorden är celler.

Liksom allt annat består celler i sin tur av atomer, som är många gånger mindre än celler. Det som trots detta gör cellen till den minsta levande byggstenen är att varje liten cell faktiskt uppfyller kraven för liv, vilka är;

  • Fortplantning
  • Nedärvning
  • Ämnesomsättning
  • Reaktion på yttre stimuli

En individs liv börjar med en enda befruktad äggcell. En dag efter befruktning är det två celler, som sedan blir fyra, åtta och så vidare, ända tills födseln då det finns miljarder med celler.

Allt som lever består alltså av en eller flera celler. Du som läser detta består till exempel av flera biljoner celler som har olika utseende och uppgifter. Det finns ca 200 olika sorters celler i kroppen, bland annat hudceller, muskelceller, benceller, blodceller, nervceller och könsceller. Tillsammans bildar cellerna vävnader som till exempel muskelvävnad, benvävnad och fettvävnad. Vävnaderna bildar i sin tur organ som hjärta, lungor, njurar och lever.

Muskelceller sätter din kropp i rörelse när du är ute och springer. Hjärnceller hjälper dig att läsa och förhoppningsvis minnas den här texten :o) Det är även dina celler som utvinner energi ur maten du äter. Celler ger alltså en organism dess egenskaper och producerar de ämnen som organismen behöver för att överleva.

Celler varierar i storlek – De flesta celler är dock några tiotals mikrometer i diameter. En mikrometer är en tusendels millimeter, eller en miljontedels meter, så det behövs alltså ett mikroskop för att titta på enskilda celler.

I cellens inre finns strukturer som kan betraktas som cellens organ. Dessa kallas för organeller och de är just dessa som mina nästa inlägg kommer att handla om mina vänner.

Kram
Miriam

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *