Cellens återvinningscentral och postkontor

Cellens återvinningscentral

Cellernas städpatruller kallas för Lysosomer. De fungerar som återvinningscentraler. Hit transporteras ämnen och molekyler som cellen inte kan använda eller som är farliga för cellen, tex gamla celldelar och bakterier. Precis som magsäcken innehåller lysosomer enzymer och starkt sura ämnen som bryter ner skräpet till mindre delar som kan transporteras ut ur cellen.

Cellens postkontor

Den organell som kallas för Golgiapparaten fungerar som cellens postkontor. Den tar emot, sorterar och paketerar molekyler som ska till olika delar av kroppen. Dess huvuduppgift är att modifiera proteiner, som har viktiga roller i nästan alla biologisk processer i kroppen. Golgiapparaten ändrar proteinets struktur och funktion för att matcha dess specifika uppgift innan de skickas vidare. Med andra ord förbereder golgiapparaten proteiner för sina specifika destinationer.

De senaste veckorna har jag gått igenom cellens viktigaste organeller och deras huvuduppgifter. Detta är en förenklad bild av cellen och dess funktion men ger en bra översikt och förståelse för hur cellerna jobbar för att ta hand om oss på bästa sätt.

Kroppen är uppbyggd av miljarder celler. Det finns ungefär 200 olika sorters celler i kroppen. Även om alla celler fungerar på liknande sätt och innehåller de organeller jag skrivit om de senaste veckorna så har de vilt skilda uppgifter och utseende. Kroppen innehåller till exempel hudceller, muskelceller, blodceller, benceller och nervceller som alla är anpassade för att klara sina olika uppgifter. Nervceller har till exempel utskott som liknar långa trådar. Celler som liknar varandra och som har samma uppgift, bildar tillsammans en vävnad. Och vävnaderna bildar organ.

Men vad behöver cellerna för att fungera? Vad är makro och mikronutrienter? Ett spännande ämne som jag tar upp i nästkommande inlägg mina vänner.

Kram
Miriam

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *